Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Disclaimer

Academie Antroposofische Gezondheidszorg doet er alles aan deze website actueel en juist te houden. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Geef aan waar op de website u de informatie heeft gevonden. Dan gaan we hier zo spoedig mogelijk mee aan de slag gaan. U kunt uw reactie doorgeven via e-mail: info@academieag.nl.

Wij achten ons niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen. Bij het gebruik van webformulieren streven wij ernaar het aantal velden dat verplicht moet worden ingevuld tot een minimum te beperken. Voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Academie Antroposofische Gezondheidszorg via deze website, acht Academie Antroposofische Gezondheidszorg geen aansprakelijkheid.

Aan het gebruik van de website en al haar onderdelen (waaronder fora) zijn algemene voorwaarden verbonden. Door het verdere gebruik van deze website wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard.

Reacties en AVG-verzoeken die worden ingediend per e-mail of met behulp van een webformulier worden op dezelfde manier behandeld als brieven. Dat betekent dat u uiterlijk binnen een termijn van 1 maand een reactie van ons kunt verwachten. Bij complexe verzoeken laten we binnen 1 maand weten dat we nog maximaal 3 maanden extra nodig zullen hebben.

Alle persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van uw reactie of verzoek om informatie, worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met onze privacyverklaring.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij Academie Antroposofische Gezondheidszorg of bij derden die de inhoud zelf hebben geplaatst of van wie Academie Antroposofische Gezondheidszorg een gebruikslicentie heeft verkregen.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Academie Antroposofische Gezondheidszorg, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke content anders aangegeven is.

Heeft u vragen of problemen met de toegankelijkheid van de website, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.