Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Netwerk

Partners

In de Academie werken de opleidingen van de verschillende beroepsgroepen samen.  Dit zijn de partners van de Academie. Gezamenlijk wordt vormgegeven aan de interdisciplinaire basismodule en overige nascholingen.  De partners zijn:

De opleidingscommissie van de NVAA

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) is een vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde. De NVAA website geeft informatie over antroposofische geneeskunde, over de achtergronden ervan en over de behandelingen die mogelijk zijn.

De opleidingscommissie van de NVAP

De Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie, ook wel NVAP genoemd, stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikke­len van antro­posofis­che psy­chother­a­pie en haar beroep­suit­oe­fen­ing. 

Stibaf

De stichting ter bevordering van antroposofische fysiotherapie ( Stibaf) geeft in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging van antroposofische fysiotherapeuten ( NVAF) vorm aan de opleiding tot gecertificeerd antroposofisch fysiotherapeut

Plegan

Stichting Plegan opleidingen verzorgt scholingen en cursussen voor verpleegkundigen  Zij werkt nauw samen met de beroepsvereniging de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling Antroposofische Zorg ( V&VN AZ).

Plegan biedt deze herfst een zeer interessante interdisciplinaire Ouder en kind module aan. Zie voor het programma en aanmelding: www.plegan.nl 

Beroepsverenigingen

Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners (BPHA)

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)

Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de antroposofie (NVDA)

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF)

Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP)

Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET)

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afd.Antroposofische Zorg (V&VN AZ)

 

  • De Academie neemt deel aan het Platform Antroposofische Gezondheidszorg (PAG), waaraan zorgaanbieders (NVAZ), Opleidingen, patiëntenverenigingen en producenten deelnemen

Opleidingen

Scillz

Scillz  verzorgt scholingen en cursussen voor begeleiders in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis.

Stichting Plegan Opleidingen

De Stichting bevordert en coördineert antroposofisch geïnspireerde cursussen en opleidingen voor het verplegen van mensen in verschillende levenssituaties. Zij is partner binnen de Academie.

Hogeschool Leiden

Instituut voor biografiek

Dit instituut verzorgt workshops en cursussen op het gebied van biografiek en menskunde.

Stichting Emerald

Zij verzorgt de opleiding internationale opleiding schildertherapie ontwikkeld door Collot d’Herbois

Kraaybeekerhof Academie

Zij biedt cursussen en workshops aan voor de ontwikkeling van bewustzijn over aarde, voeding en gezondheid https://kraaybeekerhof.nl/academie/opleidingen-cursussen-workshops

Academy for Integrative Medicine

Op 8 januari 2015 is een nieuwe stichting opgericht, de Academy for Integrative Medicine (AIM), dat ten doel heeft het vormen en in stand houden van een instituut voor opleiding, nascholing en onderzoek op het gebied van Integrative Medicine (IM) / Integrale Geneeskunde (IG).

De academie heeft op 11 februari 2017 een programma aangeboden gericht op antroposofische zorg, zie hiervoor het Programma 11 februari 2017 AIM-AG

Onderzoeksinstellingen

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

Het lectoraat ontwikkelt o.a. zorgprogramma’s die in samenwerking met de Academie  AG worden aangeboden in de nascholing. De Academie neemt deel aan het platform onderzoek van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Louis Bolk Instituut

Het Louis Bolk Instituut is een onderzoeksinstelling en geeft companions uit voor de geneeskunde www.louisbolk.org/?page=bolk-s-companions.

De King Fisher foundation werkt mee aan de uitgave van de Bolk companions zie www.kingfisher.nl 

Verenigingen

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ)

De NVAZ heeft drie sectoren namelijk: de sector beroepsverenigingen, de sector therapeutica en de sector instellingen.

Antroposofische Vereniging

De Antroposofische Vereniging is een open huis voor ieder die de antroposofie wil leren kennen. Antroposofie is een weg tot zelfkennis en tot kennis van de wereld. De Antroposofische Vereniging in Nederland maakt deel uit van een wereldwijde beweging.

Goetheanum Medizinische Sektion

In het hart van de Vereniging is de Vrije Hogeschool voor geesteswetenschappen geplaatst. Daarbinnen zijn verschillende secties werkzaam waaronder de sectie gezondheidszorg.  Een belangrijk internationaal centrum van deze Hogeschool is het Goetheanum gevestigd in Zwitserland.  Meer informatie: www.goetheanum.org

Het Centrum sociale gezondheidszorg geeft brochures uit over ziekte en genezing: www.gezichtspunten.nl

Antroposana is de landelijke overkoepelende vereniging voor patiënten

Vereniging van Natuurvoedingskundigen (VNVK)