Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Organisatie

Missie van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg

‘Door samenwerken beter worden!

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt kwalitatief hoogwaardige scholing voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg op niveau vijf en hoger. Zij maakt gebruik van ervaringen en expertise uit het hoger onderwijs op het gebied van gezondheidszorg onderwijs, didactiek en kwaliteitszorg.

De Academie biedt antwoord op de vraag naar professionele ontwikkeling van mensen die vanuit een antroposofische inspiratie en deskundigheid willen werken in het veld van gezondheidszorg en welzijn.

De Academie biedt met de basismodule een gemeenschappelijke basis en een interdisciplinaire verbinding aan.

De beroepsverenigingen werken aan het verder samenbrengen van de bestaande applicatieopleidingen in de Academie, waarbij gedeelten van de opleiding interdisciplinair en gedeelten beroeps specifiek aangeboden worden.

De Academie bundelt zo in haar werk de deskundigheid die bij de beroepsverenigingen en instellingen in de antroposofische zorg is ontwikkeld. De Academie staat met een open blik in het veld van hoger onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg en onderhoudt een netwerk om de inhoudelijke en didactische aansluiting van haar onderwijs op ontwikkelingen in het hoger onderwijs te waarborgen.

Het bestuur van de Academie Antroposofische Gezondheidszorg bestaat uit:

  • Truida de Raaf ( gz-psycholoog) voorzitter
  • Derk Klein Bramel (zz’p antroposofische zorg en BD-landbouw) secretaris
  • Merlijn Trouw ( bestuurder De Seizoenen)  penningmeeste
  • Hilda Boersma, ( euritmietherapeut) lid
  • Ditte van Harten ( verpleegkundig specialist GGZ)) lid
  • Aart van der Stel ( arts) lid

Voor de uitvoering dragen zorg:

  • Emma Vink, coördinator
  • Guus van der Bie, arts en Hannie Bakker, fysiotherapeut en Thomas Kellling ( huisarts) moduleleiding interdisciplinaire basismodule in samenwerking met de onderwijscommissie
  • En vele andere docenten

Antroposofische Gezondheidszorg

De Academie maakt deel uit van het veld van antroposofische gezondheidszorg. De antroposofische gezondheidszorg is een vorm van integratieve gezondheidszorg.
Op vele terreinen past zij methoden en therapieën toe uit het brede aanbod van de reguliere geneeskunde.
Dit geldt zowel voor de eerste als voor de tweede lijn.

Naast reguliere behandelingen wordt gebruik gemaakt van aanvullende antroposofische diagnostiek en behandeling.
In de zorgverlening wordt praktisch invulling gegeven aan gezondheidsbevordering en aan het stimuleren van de eigen regie van de patiënt.

Antroposofische gezondheidszorg is dus een verruiming van de reguliere gezondheidszorg gekenmerkt door een meer holistische individuele duurzame benadering.

Antroposofisch artsen, verpleegkundigen, therapeuten, psychologen en andere zorgverleners zijn vrijwel alle regulier opgeleide en geregistreerde beroepsbeoefenaren. Zij hebben zich aanvullend geschoold in antroposofisch geïnspireerde menskunde en therapieën.
De expertise die vanuit de antroposofie ontwikkeld is geeft de mogelijkheid tot het inzetten van antroposofische medicamenten en therapieën als de patiënt/cliënt daarvoor kiest.

De antroposofische geneeskunde is ontstaan op grond van de inzichten van Dr. Rudolf Steiner en de Nederlandse arts Ita Wegman aan het begin van de vorige eeuw.
Wereldwijd heeft zich zij zich verder ontwikkeld tot vele verschillende vormen van zorg.
Een belangrijk wetenschappelijk centrum is het Goetheanum in Zwitserland met de Medizinische Sektion voor de gezondheidszorg.

Ter inzage: Jaarverslag Academie Antroposofische Gezondheidszorg 2016-2017

organogram-academie-antroposofische-gezondheidszorg-augustus-2016