Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Partners

In de Academie werken de opleidingen van de verschillende beroepsgroepen samen.  Dit zijn de partners van de Academie. Gezamenlijk wordt vormgegeven aan de interdisciplinaire basismodule, onderdelen van het vervolgtraject na de basismodule en overige nascholing.  De partners zijn:

De opleidingscommissie van de NVAA

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) is een vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde. De NVAA website geeft informatie over antroposofische geneeskunde, over de achtergronden ervan en over de behandelingen die mogelijk zijn.

De opleidingscommissie van de NVAP

De Ned­er­landse Verenig­ing ter bevorder­ing van Antro­posofis­che Psy­chother­a­pie, ook wel NVAP genoemd, stelt zich ten doel het bevorderen en ontwikke­len van antro­posofis­che psy­chother­a­pie en haar beroep­suit­oe­fen­ing. 

Stibaf

De stichting ter bevordering van antroposofische fysiotherapie ( Stibaf) geeft in nauwe samenwerking met de beroepsvereniging van antroposofische fysiotherapeuten ( NVAF) vorm aan de opleiding tot gecertificeerd antroposofisch fysiotherapeut

Plegan

Stichting Plegan opleidingen verzorgt scholingen en cursussen voor verpleegkundigen  Zij werkt nauw samen met de beroepsvereniging de Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland afdeling Antroposofische Zorg ( V&VN AZ).

Plegan biedt deze herfst een zeer interessante interdisciplinaire Ouder en kind module aan. Zie voor het programma en aanmelding: www.plegan.nl 

Beroepsverenigingen

Beroepsgemeenschap van Psychosociale Hulpverleners (BPHA)

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA)

Nederlandse Vereniging van Diëtisten werkzaam vanuit de antroposofie (NVDA)

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Fysiotherapeuten (NVAF)

Nederlandse Vereniging ter bevordering van Antroposofische Psychotherapie (NVAP)

Nederlandse Vereniging voor Euritmietherapie (NVET)

Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapieën (NVKT)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland afd.Antroposofische Zorg (V&VN AZ)