Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Agenda 2018 / 2019

 • Interdisciplinaire basismodule
  donderdag 6 september 2018
  tot vrijdag 14 juni 2019

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 3.200

  Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar in Basismodule II die start op 13 september!

  Deze basismodules starten op donderdag 6 en vrijdag 7 september (BM groep I = VOL) en op 13 en 14 september (BM groep II). Verspreid over 10 maanden vindt er iedere maand  een bijeenkomst plaats op twee aansluitende dagen, donderdag en vrijdag, op het prachtige landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. Totaal 20 dagen scholing.

  De interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische  menskunde.  Na de basismodule kunt u kiezen voor een beroeps-specifiek vervolg van de opleiding.

  Voor aanmelding van de interdisciplinaire basismodule is een HBO of Academische vooropleiding vereist. U dient een kopie van uw diploma te uploaden bij de aanmelding.

  Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek.

  Accreditatie:

  De basismodule is geaccrediteerd bij de ADAP (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) voor  210 punten.

  Studiegids Basismodule 2018-2019

 • Integratieve behandeling van mensen met kanker
  vrijdag 19 oktober 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Een interdisciplinaire scholing voor artsen die de applicatieopleiding antroposofische geneeskunst  volgen en voor professionals  van andere disciplines

  Met de deelnemers van deze dag gaan we verkennen wat de antroposofische geneeskunde bijdraagt aan begrip en behandeling van mensen met een kwaadaardige aandoening. We zullen interdisciplinair  werken en de bijdrage vanuit diverse therapierichtingen aan de gezondheid van mensen met een tumorziekte bestuderen, beleven en beproeven. Geen ziekte daagt meer de ik-organisatie van de betreffende persoon uit. En geen ziekte vraagt meer om volstrekte individualisering door  de behandelaar. Dat zullen we dan ook als vertrekpunt kiezen: waar hebben we het over (fenomenologie), en roept het op om te gaan doen (behandel-wil). Wanneer we onze behandelrichting kennen, kunnen we vanuit elke discipline daar een eigen invulling aan geven.

  In subgroepen wordt in de middag aandacht besteed aan de verschillende viscumpreparaten en de werking ervan. Ook  andere ondersteunende behandelvormen vanuit antroposofisch gezichtspunt worden besproken. De mogelijkheden om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bevorderen nemen daarbij een belangrijke plaats in.

 • Trauma en desintegratie
  zaterdag 19 januari 2019

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing voor professionals

  Traumatische ervaringen en desintegratie is helaas veelvoorkomende pathologie. Zowel in de 1e als in de 2e lijn vraagt deze problematiek om een interdisciplinaire benadering. Vanuit antroposofische menskunde zijn naast de reguliere gezichtspunten op trauma aanvullende diagnostiek en behandelingsmogelijkheden ontwikkeld. Desintegratie van denken, voelen en willen in samenhang met desintegratie van de  verschillende systemen in de mens ( ook wel wezensdelen genoemd) zijn daarbij van belang. Deze integratieve gezichtspunten komen op deze dag aan de orde.

  Meer informatie volgt spoedig

 • Opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie
  donderdag 31 januari 2019
  tot donderdag 28 mei 2020

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 2.900

  De  Opleiding  Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie  is bedoeld voor regulier opgeleide  psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, en maatschappelijk werkers.

  Deze  opleiding is een geheel van 3 jaren:

  • Het eerste jaar is de Interdisciplinaire basismodule aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg met in totaal 20 scholingsdagen
  • Het tweede en derde jaar  zijn een vervolg  op de basismodule met 11 donderdagen  en  5 interdisciplinaire  scholingsdagen op vrijdagen.
 • Ode aan vitaliteit
  zaterdag 2 februari 2019

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 98

  Ode aan vitaliteit, aandacht voor veerkracht, energie en motivatie

  Vitaliteit ervaren we vaak als vanzelfsprekend, tot er opeens extreme vermoeidheid is of slaapstoornissen of concentratieproblemen of………. vul maar in. Dan beseffen we hoe vitaliteit de basis is van ons leven. In de gezondheidszorg is er in de laatste jaren steeds meer aandacht voor vitaliteit. Bijvoorbeeld in de focus op leefstijlgeneeskunde en preventieve maatregelen.

  Dit thema is echter niet alleen voor werkers in de gezondheidszorg van belang, maar ook voor pedagogen. Onze leerlingen, studenten, patiënten en cliënten lijden dikwijls onder verlies van vitaliteit. En wijzelf als hulpverlener, leerkracht, begeleider? Wat kun je zelf doen om veerkrachtig en gemotiveerd te blijven?

  In deze conferentie richten we allereerst onze aandacht op vitaliteit zelf. Wat is vitaliteit eigenlijk? In onderzoek naar vitaliteit staan de begrippen energie, veerkracht en motivatie centraal. Daarna bespreken we de problematiek van verlies van vitaliteit en welke leefstijl en therapieën ter versterking ontwikkeld zijn.

  Wat kunnen we vanuit antroposofische visie hieraan bijdragen? We hebben in het vierledig mensbeeld het concept van de etherische organisatie met de zeven levensprocessen ter beschikking. Van daaruit is een brug te slaan tussen lichamelijke, psychische en geestelijke processen. Dat kan ons inspireren voor aanvullende diagnostiek en behandeling.

  Kom ook en doe mee aan deze vitale dag! Er is veel te beleven: kunst, beweging, boeiende sprekers en werkgroepen waar je vitaliteit versterkt wordt. En waar je vooral ook ideeën en praktische handvatten uitwisselt voor je werk.

  Heb je zelf iets ontwikkeld dat je wilt aanbieden op deze dag meldt het ons via info@conferentie-ag.nl  Je ontvangt dan een uitnodiging voor de voorbereiding op dinsdagavond 2 oktober.

  Inschrijving is mogelijk per november via www.conferentie-ag.nl

  De voorbereidingsgroep van de Medische Sectie Antroposofische Vereniging, Academie AG, Lectoraat AG, Scillz, Plegan en NVAZ

 • Introductiecursus antroposofisch geïnspireerde zorg
  dinsdag 12 februari 2019

  • 09:00 - 15:30
  • Kosten: 365

  Deze cursus van 3 korte dagen (dinsdagen 12 en 26 februari en 12 maart) biedt een levendige kennismaking met de antroposofische visie op  een menswaardige zorg  

  Voor wie?

  Ben je nog niet zo lang werkzaam in de antroposofische zorg? Wil je meer weten over de achterliggende mensvisie waarbij aandacht voor de mens als geheel een belangrijk uitgangspunt is? Dan is deze cursus iets voor jou! De introductiecursus is voor professionals in alle functies geschikt: o.a. begeleiders, gedragsdeskundigen, therapeuten, managers, ondersteunend personeel, leden Raad van toezicht

   Wat levert het je op?

  Kennis over de mensvisie van antroposofisch geïnspireerde zorg. De interdisciplinaire samenstelling van de groep verbreedt je horizon op de zorgorganisatie. Je waarneming en je oordeelsvermogen worden versterkt. Je mogelijkheden om de gezondheidskrachten te ondersteunen worden vergroot. We hopen ook dat je inspiratie opdoet voor je werk en je persoonlijk leven. En wellicht ben je nieuwsgierig geworden naar meer verdieping. Dat kan!

   Thema’s van de cursus

  • Antroposofie en menskunde
  • Helend leefklimaat
  • Ontmoeting en ontwikkeling

  Docenten 

  Cursusleiding: Christoph Rozenkranz.  Docenten ( nog onder voorbehoud): Guus van der Bie, Alexandra Buijsman, Jeanet Bijkerk, Sonja van Hees ( Plegan), Annemieke Korte, Truida de Raaf

  Visie op scholing                                                                                                                                                                                        Aansluiten bij de ervaring en expertise van de deelnemers. Fenomenologisch, interactief en kunstzinnig

  Kosten: € 365,- inclusief koffie/thee en lunch ( biologisch-dynamisch)

   

   

   

   

   

 • Open voorlichting interdisciplinaire basismodule
  zaterdag 16 maart 2019

  • 09:30 - 12:30
  • Kosten: Gratis

  Overweeg je de basismodule te gaan volgen? Dan is dit de gelegenheid om kennis te maken met de modulecoördinatoren.  Je  maakt een proefles mee en hoort enkele ervaringsverhalen van deelnemers van voorgaande jaren.  Er is ook tijd ingeruimd voor persoonlijke vragen.

 • Allergie en auto-immuunziekten
  vrijdag 12 april 2019

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Meer informatie volgt spoedig

Bekijk de volledige agenda »