Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Agenda 2018 / 2019

 • Slaapstoornissen
  zaterdag 26 mei 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing over deze zo veel voorkomende stoornissen. Slapen en verkwikt wakker worden is niet vanzelfsprekend. In Nederland gebruiken volgens onderzoek twee miljoen mensen slaappillen. Slaapstoornissen hebben een grote impact op het dagelijks leven. Insomnie komt  het meeste voor, gevolgd door slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, restlesslegs, snurken en slaap-waakproblemen.

 • Vruchten van het leven
  donderdag 31 mei 2018
  tot zaterdag 2 juni 2018

  • 09:00 - 16:30
  • Kosten: 240

   ‘Vruchten van het leven. Kunstzinnig verbeelden en verklanken van levensverhalen’

  Een tweedaagse nascholing voor kunstzinnig therapeuten beeldend en muziek, die met ouderen in een groepsgericht programma ‘Vruchten van het leven’ willen werken.

  Een aantal jaren geleden is het programma “Vruchten van het leven” ontwikkeld voor beeldend therapeuten. Daarna is een vergelijkbaar programma voor muziektherapeuten geïntroduceerd.  Oudere ouderen worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen, en daarmee ontstaat behoefte aan specifieke ondersteunende en zingevende programma’s in zowel wijk- als zorgcentra. Ook is er meer aandacht voor en inzicht in dementie in verschillende stadia en de vragen die hiermee aan de zorg gesteld worden.

  Deze scholing is voor kunstzinnig therapeuten die met deze brede doelgroep oudere ouderen (willen) werken en inspiratie willen opdoen of hernieuwen. De scholing is geaccrediteerd door de NVKT voor 12 AM punten.

 • Informatieavond Interdisciplinaire Basismodule
  maandag 11 juni 2018

  • 19:00 - 21:00
  • Kosten:

  Kennismaken met de Academie en haar docenten? Alles horen en vragen over de Interdisciplinaire Basismodule! Dat kan op deze informatieavond. Er is uitvoerige informatie over de Interdisciplinaire Basismodule die in september 2018 weer gaat starten. Wees welkom!

 • Interdisciplinaire basismodule
  donderdag 6 september 2018
  tot vrijdag 14 juni 2019

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 3.200

  Ieder jaar start de interdisciplinaire basismodule in september. De volgende basismodule start op donderdag 6 en vrijdag 7 september. Verspreid over 10 maanden vindt er iedere maand  een bijeenkomst plaats op twee aansluitende dagen, donderdag en vrijdag, op het prachtige landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. Totaal 20 dagen scholing.

  De interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische  menskunde.  Na de basismodule kunt u kiezen voor een beroeps-specifiek vervolg van de opleiding.

  Voor aanmelding van de interdisciplinaire basismodule is een HBO of Academische vooropleiding vereist. U dient een kopie van uw diploma te uploaden bij de aanmelding.

  Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek.

  Accreditatie:

  De basismodule is geaccrediteerd bij de ADAP (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) voor  210 punten.

 • Integratieve behandeling van mensen met kanker
  vrijdag 19 oktober 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Scholing voor artsen die de applicatieopleiding volgen en voor professionals  van andere disciplines

  Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg heeft op basis van wetenschappelijke literatuur en expertkennis van artsen en vertegenwoordigers van een aantal beroepsgroepen het zorgprogramma ‘Kanker, een multidisciplinaire antroposofische benadering in de eerste lijn’ ontwikkeld.

  Mede op basis van dit zorgprogramma wordt de inhoud van deze scholing verzorgd.  De therapeutische mogelijkheden om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bevorderen nemen daarbij een belangrijke plaats in.   In subgroepen wordt ingegaan op de verschillende behandelvormen die voor elk van de gestelde behandeldoelen mogelijk zijn.

  Aan de deelnemers wordt een reader uitgereikt waarin het zorgprogramma en achtergrondartikelen terug te vinden zijn.

  Meer informatie volgt spoedig

 • Trauma en desintegratie
  zaterdag 19 januari 2019

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing voor professionals

  Traumatische ervaringen en desintegratie is helaas veelvoorkomende pathologie. Zowel in de 1e als in de 2e lijn vraagt deze problematiek om een interdisciplinaire benadering. Vanuit antroposofische menskunde zijn naast de reguliere gezichtspunten op trauma aanvullende diagnostiek en behandelingsmogelijkheden ontwikkeld. Desintegratie van denken, voelen en willen in samenhang met desintegratie van de  verschillende systemen in de mens ( ook wel wezensdelen genoemd) zijn daarbij van belang. Deze integratieve gezichtspunten komen op deze dag aan de orde.

  Meer informatie volgt spoedig

 • Opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie
  donderdag 24 januari 2019
  tot donderdag 28 mei 2020

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 2.900

  De  Opleiding  Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie  is bedoeld voor regulier opgeleide  psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, en maatschappelijk werkers.

  Deze  opleiding is een geheel van 3 jaren:

  • Het eerste jaar is de Interdisciplinaire basismodule aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg met in totaal 20 scholingsdagen
  • Het tweede en derde jaar  zijn een vervolg  op de basismodule met 10 donderdagen  en  5 interdisciplinaire  scholingsdagen op vrijdagen. De opleiding sluit af met één extra donderdag met de presentaties van de studenten.

Bekijk de volledige agenda »