Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveauAgenda 2017 / 2018

 • Levende metalen en planeten processen – in relatie tot de mens –
  zaterdag 17 juni 2017

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 130

  Levende metalen en planeten processen – in relatie tot de mens 

  Interdisciplinaire nascholing.

  De Academie organiseert een studiedag over de zeven metalen, en hoe van daaruit een brug geslagen kan worden hoe deze als planeetprocessen werkzaam zijn in lichaam en ziel van de mens.

  “De mens is om zo te zeggen een zevenledig metaal”, aldus Rudolf Steiner in de eerste artsencursus. Dit geeft aan hoe belangrijk en omvattend de zeven metalen voor de geneeskunde en de psychologie zijn.

  Gedurende deze dag worden de zeven metalen vanuit hun fenomenologie belicht door middel van waarnemen, meditatie en kennisoverdracht.

 • Interdisciplinaire basismodule
  donderdag 7 september 2017
  tot vrijdag 8 juni 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 2.990

  Ieder jaar start er een interdisciplinaire basismodule in september. Deze module omvat 20 bijeenkomsten in 10 maanden. Iedere maand vindt er een bijeenkomst plaats op twee aansluitende dagen, donderdag en vrijdag.

  De interdisciplinaire basismodule is de opstap tot gecertificeerd antroposofisch beroepsbeoefenaar.

  Voor aanmelding van de interdisciplinaire basismodule is een HBO of Academische vooropleiding vereist. U dient een kopie van uw diploma te uploaden bij de aanmelding.

  Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek.

 • Oerprincipes van de wondgenezing
  vrijdag 22 september 2017

  • 15:30 - 20:30
  • Kosten: 95

  Het academisch studiejaar wordt geopend met het thema van de wondgenezing. Het genezingsproces van lichamelijke en psychische trauma’s  wordt in beelden en woorden gedemonstreerd. Vaak is het wonderbaarlijk om te ervaren hoe groot de gezondheidskrachten zijn van het menselijk organisme. Ook op dit gebied is interdisciplinariteit een dikwijls noodzakelijk.

  Een companion over het helende proces is uitgegeven door de Kingfisher foundation en te downloaden via http://www.louisbolk.org/?page=bolk-s-companions.

  De titel luidt: ‘The healing Proces-Organ of repair’ geschreven door Guus van der Bie, Tom Scheffers en Christina van Tellingen.

   

   

 • Werkplaats Innerlijke Scholing
  woensdag 27 september 2017

  • 19:30 - 21:30
  • Kosten: 185

  Werkplaats innerlijke scholing

  Begeleiding: Madeleen Winkler, huisarts en Hilda Boersma, euritmietherapeut

  7 bijeenkomsten op woensdagavonden van 19.30 – 21.30

  Data: 27.09 / 4.10 / 25.10 / 1.11 / 8.11 / 22.11.2017

  Innerlijke scholing vanuit de antroposofie geeft je allerlei oefeningen die je gewoon in je dagelijkse werk kunt meenemen, zoals het richten van je aandacht, het doen van wat je je hebt voorgenomen, innerlijke beweeglijkheid, onbevangen waarnemen en ook het terugkijken op de dingen die gebeurd zijn.

  In deze werkplaats ‘innerlijke scholing’ gaan we een aantal daarvan oefenen, speciaal ook gericht op beroepen in de gezondheidszorg.

 • De vier ‘hoofdorganen’ van de psychosomatiek
  vrijdag 27 oktober 2017
  tot zaterdag 28 oktober 2017

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 280

  Tweedaagse interdisciplinaire scholing.

  In de antroposofische geneeskunst  zijn er meerdere benaderingswijzen om de relatie tussen lichamelijke processen en psychologische verschijnselen te verkennen. Een veel gebruikte benaderingswijze is het bestuderen van de relatie van  het hart, de longen, de nieren en de lever tot psychische symptomen. Deze relatie kan zowel in de gezonde mens gevonden worden als ook in de pathologie. In de gezonde situatie gaat het om karakteristieke psychologische eigenschappen die men ‘constitutioneel’ zou kunnen noemen. Elke constitutie raakt echter bij een te sterke werking aan de pathologie, of is zelfs al pathologie. Te denken valt aan vormen van depressie, angsten en dwangen.

  In deze ‘vier organen cursus’ onderzoeken wij deze wederzijdse relatie vanuit de orgaanfysiologie. Dat leidt tot een verbreding van de diagnostiek en, belangrijker nog, tot een verbreding van het therapeutisch arsenaal.

 • Karma en biografie
  vrijdag 17 november 2017

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 140

  In deze scholing is de doelstelling om meer gevoel te krijgen voor karma ten aanzien van ziektes en stoornissen.  Biografische en constitutionele gezichtspunten spelen daarbij ook een belangrijke rol. Uiteindelijk gaat het erom de cliënt/patiënt zo goed mogelijk te kunnen helpen bij alle vragen rond zingeving en betekenisverlening.

  Meer informatie volgt  spoedig

 • De ‘hartschool’
  vrijdag 8 december 2017

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Gezondheidscentrum Therapeuticum Aurum  heeft voor mensen met hart- en vaatziekten en hun partners een ‘hartschool’ ontwikkeld. De deelnemers krijgen in een 7-tal bijeenkomsten de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen. Een ontdekkingstocht naar  de eigen gezondheidskrachten. Medische kennis, gezonde voeding, beweging, kunstzinnige activiteiten en biografische aspecten maken deel  uit van de cursus van de ‘hartschool’. De professionals van Therapeuticum Aurum zullen op deze dag scholing verzorgen zodat ieder van hun ervaringen kan leren en mogelijk in het eigen centrum een ‘hartschool’ kan inrichten.

 • De uitdaging van stress
  vrijdag 19 januari 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Stressgerelateerde klachten komen veelvuldig voor in de 1e en in de 2e lijn.  Het gaat vrijwel altijd om samenhangende lichamelijke en psychische klachten. Het is belangrijk deze in een vroeg stadium te herkennen en de patiënten te helpen op een gezonde manier met stress om te gaan. Zo nodig dient natuurlijk ook stress verminderd te worden. Antroposofische menskunde biedt vanuit de visie op de samenhang van lichaam en psyché  nieuwe aanknopingspunten voor behandeling. Deze visie sluit aan bij de moderne leefstijl benadering, maar voegt er ook andere aspecten aan toe .

  Meer informatie volgt.

 • Open ochtend: voorlichting
  zaterdag 17 maart 2018

  • 10:00 - 13:00
  • Kosten: Gratis

  Kennismaken met de Academie en haar docenten? Een proefles bijwonen!Dat kan op deze zaterdagochtend. Er is o.a.  informatie over de interdisciplinaire basismodule die in september 2018 weer gaat starten.

  Programma volgt nog

 • Planeten-dynamiek in de levensloop
  zaterdag 24 maart 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Vanuit antroposofische menskunde zijn er algemene wetmatigheden beschreven over de werking van de planeten-krachten op de mens.  Het is zeer interessant om te ervaren welke krachten in de verschillende levensfasen werkzaam zijn. Wanneer is bijvoorbeeld de beweeglijke kracht van Mercurius, de verzorgende kracht van Venus, de wijsheid van Saturnus werkzaam?  Er is echter ook een individueel kader:  De NVAP ( Nederlandse Vereniging ter bevordering van de psychotherapie) heeft een test ontwikkeld om de dynamiek van de planeten in de levensloop bij iedere persoon in kaart te brengen.  Op deze dag maakt u zowel kennis met de algemene wetmatigheden als met de individuele test.

  Meer informatie volgt.

   

 • Angst en depressieve stoornissen
  vrijdag 20 april 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 280

  Een tweedaagse interdisciplinaire scholing op vrijdag 20 en zaterdag 21 april.

 • Slaapstoornissen
  zaterdag 26 mei 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing over deze zo veel voorkomende stoornissen. Slapen en verkwikt wakker worden is niet vanzelfsprekend. In Nederland gebruiken volgens onderzoek twee miljoen mensen  slaappillen. Slaapstoornissen hebben een grote impact op het dagelijks leven. Insomnie komt  het meeste voor, gevolgd door slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, restless legs, snurken en slaap-waakproblemen.

  Meer informatie volgt.

Bekijk de volledige agenda »