Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Agenda 2018 / 2019

 • Interdisciplinaire basismodule
  donderdag 6 september 2018
  tot vrijdag 14 juni 2019

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 3.200

  Deze basismodule start op donderdag 6 en vrijdag 7 september (BM groep I = VOL) en 13 en 14 september (BM groep II). Verspreid over 10 maanden vindt er iedere maand  een bijeenkomst plaats op twee aansluitende dagen, donderdag en vrijdag, op het prachtige landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. Totaal 20 dagen scholing.

  De interdisciplinaire basismodule is het fundament voor elke discipline in de gezondheidszorg. Het is een intensieve kennismaking met antroposofische  menskunde.  Na de basismodule kunt u kiezen voor een beroeps-specifiek vervolg van de opleiding.

  Voor aanmelding van de interdisciplinaire basismodule is een HBO of Academische vooropleiding vereist. U dient een kopie van uw diploma te uploaden bij de aanmelding.

  Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek.

  Accreditatie:

  De basismodule is geaccrediteerd bij de ADAP (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) voor  210 punten.

  Studiegids Basismodule 2018-2019

 • Twaalf zintuigen, aandachtig waarnemen
  zaterdag 22 september 2018

  • 09:30 - 16:30
  • Kosten: 140

  Aandachtig waarnemen is een voorwaarde voor goede zorg. De zintuigen zijn de poorten naar het waarnemen van het eigen lichaam, de omgeving en de onzichtbare wereld van klanken. Ze helpen ons een verbinding te maken met onszelf, de ander en de omgeving.

  Voor wie?

  Interdisciplinaire scholing voor mensen die werkzaam zijn in het veld van gezondheidszorg, welzijn en pedagogiek. Ook als je nog niet zoveel weet van antroposofische menskunde is deze scholing zeer geschikt. De inhoud sluit aan bij je eigen waarnemingen en ervaringen

  Wat levert het je op?

  Op deze dag leer je de twaalf zintuigen vanuit antroposofische menskunde nader kennen. We onderzoeken de waarneming van ieder zintuig en vooral ook de samenhang van de indrukken. Dat biedt je meer inzicht in moeilijkheden bij je cliënten en je leert zelf beter waarnemen.

  Veel mensen zijn in deze tijd overprikkeld en daarmee in een voortdurende staat van te alert zijn. Bij de meest voorkomende diagnoses zoals ADHD en Autisme-spectrumstoornissen speelt de bemoeilijkte integratie van de zintuigindrukken een rol. Ook bij mensen met een meervoudige beperking is het van groot belang om goed waar te nemen of er sprake is van over- of onder-prikkeling.

 • Integratieve behandeling van mensen met kanker
  vrijdag 19 oktober 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Een interdisciplinaire scholing voor artsen die de applicatieopleiding antroposofische geneeskunst  volgen en voor professionals  van andere disciplines

  Met de deelnemers van deze dag gaan we verkennen wat de antroposofische geneeskunde bijdraagt aan begrip en behandeling van mensen met een kwaadaardige aandoening. We zullen interdisciplinair  werken en de bijdrage vanuit diverse therapierichtingen aan de gezondheid van mensen met een tumorziekte bestuderen, beleven en beproeven. Geen ziekte daagt meer de ik-organisatie van de betreffende persoon uit. En geen ziekte vraagt meer om volstrekte individualisering dor  de behandelaar. Dat zullen we dan ook als vertrekpunt kiezen: waar hebben we het over (fenomenologie), en roept het op om te gaan doen (behandel-wil). Wanneer we onze behandelrichting kennen, kunnen we vanuit elke discipline daar een eigen invulling aan geven.

  In subgroepen wordt in de middag aandacht besteed aan de verschillende viscumpreparaten en de werking ervan. Ook  andere ondersteunende behandelvormen vanuit antroposofisch gezichtspunt worden besproken. De mogelijkheden om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te bevorderen nemen daarbij een belangrijke plaats in.

 • Trauma en desintegratie
  zaterdag 19 januari 2019

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing voor professionals

  Traumatische ervaringen en desintegratie is helaas veelvoorkomende pathologie. Zowel in de 1e als in de 2e lijn vraagt deze problematiek om een interdisciplinaire benadering. Vanuit antroposofische menskunde zijn naast de reguliere gezichtspunten op trauma aanvullende diagnostiek en behandelingsmogelijkheden ontwikkeld. Desintegratie van denken, voelen en willen in samenhang met desintegratie van de  verschillende systemen in de mens ( ook wel wezensdelen genoemd) zijn daarbij van belang. Deze integratieve gezichtspunten komen op deze dag aan de orde.

  Meer informatie volgt spoedig

 • Opleiding Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie
  donderdag 31 januari 2019
  tot donderdag 28 mei 2020

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 2.900

  De  Opleiding  Antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie  is bedoeld voor regulier opgeleide  psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, pedagogen, en maatschappelijk werkers.

  Deze  opleiding is een geheel van 3 jaren:

  • Het eerste jaar is de Interdisciplinaire basismodule aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg met in totaal 20 scholingsdagen
  • Het tweede en derde jaar  zijn een vervolg  op de basismodule met 11 donderdagen  en  5 interdisciplinaire  scholingsdagen op vrijdagen.

Bekijk de volledige agenda »