Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Agenda 2017 / 2018

 • Interdisciplinaire basismodule
  donderdag 21 september 2017
  tot vrijdag 22 juni 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 2.990

  Ieder jaar start er een interdisciplinaire basismodule in september. Dit studiejaar start nog een tweede groep omdat de eerste volgeboekt is. Deze module omvat 20 bijeenkomsten in 10 maanden. Iedere maand vindt er een bijeenkomst plaats op twee aansluitende dagen, donderdag en vrijdag, op het prachtige landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen.

  De interdisciplinaire basismodule is de opstap tot gecertificeerd antroposofisch beroepsbeoefenaar. Na de basismodule kunt u kiezen voor een beroeps-specifiek vervolg van de opleiding.

  Voor aanmelding van de interdisciplinaire basismodule is een HBO of Academische vooropleiding vereist. U dient een kopie van uw diploma te uploaden bij de aanmelding.

  Na de aanmelding ontvangt u een uitnodiging voor een persoonlijk intakegesprek.

  Accreditatie:

  De accreditatie bij de ADAP (accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor paramedici) is goed gekeurd voor  210 punten.

 • Oerprincipes van de wondgenezing
  vrijdag 22 september 2017

  • 15:15 - 20:30
  • Kosten: 95

  Het academisch studiejaar wordt geopend met het thema van de wondgenezing. Het genezingsproces van lichamelijke en psychische trauma’s  wordt in beelden en woorden gedemonstreerd. Vaak is het wonderbaarlijk om te ervaren hoe groot de gezondheidskrachten zijn van het menselijk organisme. Ook op dit gebied is interdisciplinariteit in de zorg noodzakelijk. We willen gemeenschappelijke thema’s rond hulp bieden gezamenlijk uitwerken. De eigen verhouding tot lijden en pijn en de eigen vragende verhouding tot de oorzaken van ziekte komen daarbij aan bod.

 • Werkplaats Innerlijke Scholing
  woensdag 27 september 2017

  • 19:30 - 21:30
  • Kosten: 185

  Werkplaats innerlijke scholing

  HELAAS IS AANMELDEN NIET MEER MOGELIJK

  6 bijeenkomsten op woensdagavonden van 19.30 – 21.30

  Data: 27/09; 4/10; 25/10; 1/11; 8/11  en 22/11 2017

  Innerlijke scholing vanuit de antroposofie geeft je allerlei oefeningen die je gewoon in je dagelijkse werk kunt meenemen. Bijvoorbeeld het richten van je aandacht, het doen van wat je je hebt voorgenomen, innerlijke beweeglijkheid, onbevangen waarnemen. En ook het terugkijken op de dingen die gebeurd zijn.

  In deze werkplaats ‘innerlijke scholing’ gaan we een aantal van deze oefeningen doen, speciaal ook gericht op professionals  in de gezondheidszorg.

 • De vier ‘hoofdorganen’ van de psychosomatiek
  vrijdag 27 oktober 2017
  tot zaterdag 28 oktober 2017

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 280

  Tweedaagse interdisciplinaire scholing

  In de antroposofische geneeskunst  zijn er meerdere benaderingswijzen om de relatie tussen lichamelijke processen en psychologische verschijnselen te verkennen. Een veel gebruikte benaderingswijze is het bestuderen van de relatie van  het hart, de longen, de nieren en de lever tot psychische symptomen. Deze relatie kan zowel in de gezonde mens gevonden worden als ook in de pathologie. In de gezonde situatie gaat het om karakteristieke psychologische eigenschappen die men ‘constitutioneel’ zou kunnen noemen. Elke constitutie raakt echter bij een te sterke werking aan de pathologie, of is zelfs al pathologie. Te denken valt aan vormen van depressie, angsten en dwangen.

  In deze ‘vier organen cursus’ onderzoeken wij deze wederzijdse relatie vanuit de orgaanfysiologie. Dat leidt tot een verbreding van de diagnostiek en tot een verbreding van het therapeutisch arsenaal.

 • Ziektetendensen in de biografie
  vrijdag 17 november 2017

  • Evenement duurt de hele dag
  • Kosten: 140
  Interdisciplinaire scholing
  Doel: ziekteprocessen beschouwen tegen het decor van de ontwikkelingswetmatigheden in de levensloop.
  Elke 7-jaars-ontwikkelingsperiode kent zijn eigen (planeetgekleurde) biologische, psychologische en sociale ontwikkelingsdynamiek.
  In elke fase van de Ik-ontwikkeling kunnen opeenvolgende lagen van bewustzijn  worden ontwikkeld, gepaard met omvormingen tot in de lichamelijkheid.
  Ziekteprocessen laten daarin soms karakteristieke dysbalansen zien, zowel hindernis, als ontwikkelingskans biedend aan de patiënt.
 • De ‘hartschool’
  vrijdag 8 december 2017

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing

  Gezondheidscentrum Therapeuticum Aurum  heeft voor mensen met hart- en vaatziekten en hun partners een ‘hartschool’ ontwikkeld. De deelnemers krijgen in een 7-tal bijeenkomsten de gelegenheid om kennis en ervaring op te doen. Het wordt een ontdekkingstocht naar de eigen gezondheidskrachten. Medische kennis, gezonde voeding, beweging, kunstzinnige activiteiten en biografische aspecten maken deel  uit van de cursus van de ‘hartschool’. De professionals van Therapeuticum Aurum zullen op deze dag scholing verzorgen zodat ieder van de  ervaringen kan leren. Wellicht inspireert het deelnemers om  in het eigen centrum een ‘hartschool’ in te richten.

 • De uitdaging van stress
  vrijdag 19 januari 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing

  Stressgerelateerde klachten komen veelvuldig voor in de 1e en 2e lijn van de gezondheidszorg.  Het gaat vrijwel altijd om samenhangende lichamelijke en psychische klachten. Het is belangrijk deze in een vroeg stadium te herkennen en de patiënten te helpen op een gezonde manier met stress om te gaan. Zo nodig dient natuurlijk ook stress verminderd te worden. Antroposofische menskunde biedt vanuit de visie op de samenhang van lichaam en psyché  nieuwe aanknopingspunten voor behandeling. Deze visie sluit aan bij de moderne leefstijl benadering, maar voegt er ook andere aspecten aan toe.

  Meer informatie volgt.

 • Open ochtend: voorlichting
  zaterdag 17 maart 2018

  • 10:00 - 13:00
  • Kosten: Gratis

  Kennismaken met de Academie en haar docenten? Een proefles bijwonen! Dat kan op deze zaterdagochtend. Er is o.a. uitvoerige informatie over de interdisciplinaire basismodule die in september 2018 weer gaat starten.

  Programma volgt nog

 • Planeten-dynamiek in de levensloop
  zaterdag 24 maart 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing

  Vanuit antroposofische menskunde zijn er algemene wetmatigheden beschreven over de werking van de planeten-krachten op de mens.  Het is zeer interessant om te ervaren welke krachten in de verschillende levensfasen werkzaam zijn. Wanneer is bijvoorbeeld de beweeglijke kracht van Mercurius, de verzorgende kracht van Venus, de wijsheid van Saturnus werkzaam? Hoe kun je deze krachten waarnemen? Aan welke fenomenen is dat af te lezen?  Er is echter ook een individueel kader:  De NVAP ( Nederlandse Vereniging ter bevordering van de psychotherapie) heeft een test ontwikkeld om de dynamiek van de planeten in de levensloop bij iedere persoon in kaart te brengen.  Op deze dag maakt u zowel kennis met de algemene wetmatigheden als met de individuele test.

  Meer informatie volgt.

   

 • Angst en depressieve stoornissen
  vrijdag 20 april 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 280

  Een tweedaagse interdisciplinaire scholing op vrijdag 20 en zaterdag 21 april

  Meer informatie volgt.

 • Slaapstoornissen
  zaterdag 26 mei 2018

  • 09:00 - 17:00
  • Kosten: 140

  Interdisciplinaire scholing over deze zo veel voorkomende stoornissen. Slapen en verkwikt wakker worden is niet vanzelfsprekend. In Nederland gebruiken volgens onderzoek twee miljoen mensen slaappillen. Slaapstoornissen hebben een grote impact op het dagelijks leven. Insomnie komt  het meeste voor, gevolgd door slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, restless legs, snurken en slaap-waakproblemen.

  Meer informatie volgt.

Bekijk de volledige agenda »