Heb je vragen?

Mail ons op
info@academieag.nl

Of gebruik het
contactformulier

De Academie Antroposofische Gezondheidszorg verzorgt scholingen voor professionals in de gezondheidszorg op (post)academisch en (post)HBO-niveau


Diëtisten

Als diëtist kan je op verschillende manieren gebruik maken van de scholingen van de Academie:

Nascholing: Je kan een scholingsdag kiezen uit de agenda met een thema dat je aanspreekt.  Sommige scholingen zijn uitstekend geschikt als kennismaking met antroposofische geneeskunst. Andere scholingen vragen meer voorkennis van antroposofische menskunde. In de beschrijving wordt dat aangegeven.

Opleiding: Je kunt ook kiezen voor de opleiding. Het eerste jaar daarvan is de interdisciplinaire basismodule. Na de basismodule kun je besluiten of je je verder wilt scholen tot gecertificeerd antroposofisch diëtist. In samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Antroposofisch Diëtisten (NVDA) is deze basismodule ontwikkeld. Je kunt kiezen voor de basismodule en daarna besluiten of je door wilt gaan met de opleiding. In deze basismodule wordt antroposofisch geïnspireerde menskunde aangeboden. Het blikveld van de diëtetiek wordt verruimd door de antroposofische menskunde. Hierbij wordt de samenhang tussen mens en voeding zichtbaar.

Het zich verdiepen in de antroposofische menskunde biedt inzichten welke voeding passend is bij de gezonde en bij de zieke mens. Ingegaan wordt op vragen als: ‘wat is voeding? en ‘hoe wordt ons voedsel verbouwd? Ook de therapeutische benadering zal geoefend worden.

De volgende interdisciplinaire basismodule start in september 2018

Informatie basismodule

De NVDA  heeft een passend aanbod voor verdere scholing ontwikkeld na de basismodule.  Zie voor de brochure over deze scholing  studiegids opleiding antroposofisch dietist

In 2012 verschenen van Rya Ypma, diëtiste ‘Eten met aandacht, doe ik het goed of doet het mij goed

Door met meer aandacht te eten blijken mensen in staat hun strijd tegen overgewicht structureel aan te pakken. In samenwerking met arts-onderzoeker Machteld Huber van het Louis Bolk Instituut heeft Rya Ypma dit boekje geschreven.

Het boek is te bestellen via www.louisbolk.nl of via de boekhandel ISBN 978-90-74021-41-8

Voor meer informatie over cursussen en lezingen specifiek over diëtetiek zie www.antroposofischedietisten.nl